Перейдіть у наш Telegram-бот, щоб отримувати нові запити на роботу перш, ніж вони з’являться на сайті!
Вступ
1. Терміни та визначення
2. Послуги Сайту
3. Загальні положення
4. Розміщення інформації (оголошень) на Сайті
5. Обмеження відповідальності
6. Обробка персональних даних
7. Оплата платних послуг (На цей момент компанія надає послуги безкоштовно)
8. Причини видалення оголошень
9. Обов'язки сторін
10. Термін дії угоди та припинення надання послуг сайту
11. Прикінцеві положення

Угода користувача

Ця Угода (далі - Угода) регулює правові відносини між сайтом (далі - Сайт) в особі його власника Компанія “ТОВ ЛЮКС КВОЛІТІ“, м Київ, Україна (далі - Адміністрація) і дієздатною юридичною особою (далі - Користувачі). Ця Угода є публічним договором (ст. 633 Цивільного Кодексу України). Прийняття умов, викладених в цій Угоді, є автоматичною згодою з її виконанням.

1. Терміни та визначення

1.1 Сайт - https://rentzila.com.ua/, який адмініструється Адміністрацією і являє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових класифікованих оголошень.

1.2 Адміністрація сайту - Компанія “ТОВ ЛЮКС КВОЛІТІ“, м Київ, Україна.

1.3 Зареєстровані Користувачі сайту - дієздатні фізичні особи, які досягли на момент реєстрації 18-річного віку, а також юридичні особи, що прийняли положення цієї Угоди.

1.4 Незареєстровані Користувачі сайту - фізичні, юридичні особи, які переглядають Сайт без права подачі Оголошень.

1.5 Користувач/Користувачі - зареєстровані та незареєстровані Користувачі.

1.6 Обліковий запис/аккаунт - створений Адміністрацією електронний кабінет Користувача. За допомогою електронного кабінету Користувач може керувати своїми оголошеннями на Сайті. Обліковим записом/аккаунтом може користуватися тільки один Користувач, передача доступу до облікового запису/аккаунту від одного Користувача іншому не допускається.

1.7 Реєстрація - надання Користувачем Адміністрації сайту інформації, необхідної для користування сайтом, шляхом заповнення форми. Реєстрація вважається завершеною з моменту отримання відповідного повідомлення на електронну адресу, надану Користувачем під час реєстрації.

1.8 Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути ідентифікована.

1.9 Платні послуги - послуги, які Адміністрація сайту надає на платній основі. Використання платних послуг є добровільним. (На цей момент компанія надає послуги Безкоштовно).

2. Послуги Сайту

2.1 Сайт надає послуги перегляду і розміщення інформації, доданої Користувачами з метою:

 • продажу і/або купівлі товарів, робіт, послуг;
 • пошуку співробітників і/або пропозицій з працевлаштування;
 • пропозиції і/або пошуку вантажів і транспортних засобів.

2.3 Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Адміністрація не є учасником угод Користувачів, а тільки надає інтернет-платформу для розміщення інформації.

2.4 Адміністрація не виконує перевірку на достовірність інформації, зазначеної Користувачами, і не несе відповідальності перед будь-якими третіми особами за точність і достовірність такої інформації.

3. Загальні положення

3.1 Угода вважається укладеною Користувачем без будь-яких застережень і винятків в момент будь-якої взаємодії Користувача з Сайтом, при цьому Користувач підтверджує свою згоду з усіма умовами Угоди.

3.2 Використання будь-якої функції сайту Користувачем автоматично означає прийняття Користувачем цієї Угоди.

3.3 Якщо Користувач не згоден з Угодою повністю або частково, Адміністрація просить його покинути даний сайт.

3.4 Зареєстрований Користувач додатково погоджується з Угодою під час реєстрації та під час зміни реєстраційних даних, про що є відповідний текст під кнопкою “Реєстрація“.

3.5 Адміністрація має право змінювати текст цієї Угоди в односторонньому порядку. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на сайті.

3.6 Правові відносини між Користувачем і Адміністрацією за цією Угодою регулюються законодавством України.

3.7 Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані з розміщенням Оголошень на Сайті, в тому числі, але не виключно за відповідність змісту інформації Користувача вимогам чинного законодавства. Користувач розуміє і погоджується з тим, що розміщена ним інформація не повинна порушувати авторські права, права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки), засоби індивідуалізації та/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать третім особам. Користувач самостійно і за свій рахунок зобов'язується врегулювати всі претензії третіх осіб, пов'язані з розміщенням таких Оголошень на Сайті.

4. Розміщення інформації (оголошень) на Сайті

4.1 Сукупність реєстраційних даних Користувача (Обліковий запис) Адміністрація має право публікувати повністю або частково на Сайті і сайтах партнерах в будь-яких розділах. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право збирати, обробляти, використовувати і зберігати Обліковий запис Користувача на Сайті і його дані з метою виконання цієї Угоди.

4.2 Зареєстрований Користувач несе персональну відповідальність за безпеку своєї пари логін-пароль, вказані ним при реєстрації або при подальшій їх зміні, а також несе повну відповідальність за всі дії, які будуть здійснені Користувачем або іншою особою в процесі використання його пари логін- пароль. Користувач зобов'язаний негайно змінити свій пароль, якщо у нього з'явилися підозри, що його пара логін-пароль стала розкрита або може бути використана третіми особами.

4.3 Реєстраційні дані Користувача публікуються на Сайті в момент завершення реєстрації, а перевіряються через деякий час після реєстрації. Якщо зміст Облікового запису порушує правила реєстрації (в т. ч. не вказані повні дані або невірно зазначений розділ), цю Угоду або містить інформацію, яка суперечить вимогам чинного законодавства, то такий Обліковий запис буде видалено Адміністрацією.

4.4 Користувач зобов'язується не створювати кілька Облікових записів на Сайті від фактично однієї і тієї ж юридичної або фізичної особи, в тому числі використовуючи при цьому різні назви компаній, прізвищ, адрес та інших даних. У разі порушення цього Положення Адміністрація деактивує всі Аккаунти такого Користувача в односторонньому порядку.

4.5 Зареєстрований Користувач має право і можливість самостійно видалити свій Обліковий запис та свої оголошення. Щоб видалити свій обліковий запис, перейдіть до Особистого кабінету. У боковому меню перейдіть на сторінку “Профіль компанії“. У меню зверху перейдіть на сторінку “Видалити обліковий запис“.

4.6 Вимоги до оголошень:

 • точна, повна і достовірна інформація про товари, роботи, послуги та умови їх продажу і їх вартості;
 • достатній обсяг прав у користувача для продажу товарів, робіт, послуг;
 • наявність необхідних дозвільних документів для продажу товарів, робіт, послуг;
 • відповідність предмета продажу, умов надання робіт, послуг вимогам законодавства країн, в яких вони реалізуються.

4.7 Розміщуючи свою інформацію на Сайті, Користувач погоджується з нижченаведеними Правилами:

 • заборонено одному Користувачеві публікувати однакові або схожі за змістом оголошення;
 • заборонено дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти / номерів мобільних телефонів;
 • заборонено публікувати оголошення в розділі, що не відповідає тематиці оголошення;
 • одне оголошення, розміщене на сайті, не повинно містити в собі кілька оголошень (наприклад, більше одного товару або послуги, або однієї вакансії);
 • в заголовку та описі оголошень заборонено публікувати контактні дані та адреси сайтів;
 • заборонено вставляти в оголошенні посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи, або посилання на головну сторінку сайту;
 • розміщувати оголошення про товар або послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення правозастосувального законодавства;
 • при публікації оголошення про послугу, яка підлягає ліцензуванню, Користувач зобов'язаний вказати номер ліцензії і ким вона видана;
 • дозволяється розмістити одне оголошення стосовно одного конкретного предмета, об'єкта майна, вакансії, послуги;
 • заборонено публікувати оголошення, заголовок або опис якого є логічно непов'язаними і нечитабельними;
 • заборонено публікувати образи і нецензурні вирази;
 • заборонено публікувати інформацію, яка може відноситися до збору і зберіганню персональних даних про інших користувачів;
 • заборонено публікувати оголошення про заробіток в Інтернеті, про проведення масових електронних розсилок, про мережевий маркетинг, про роботу, що вимагає матеріальних вкладень, про еротичні та окультні послуги;
 • заборонено публікувати оголошення про товари і послуги, які заборонені до публікації чинним законодавством України.

4.8 Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж таких товарів і послуг:

 • алкогольні, слабоалкогольні напої, етиловий спирт і продукти, що містять його;
 • сигарети, тютюнова продукція;
 • фармакологічні продукти, медикаменти. Оголошення, що рекламують біологічно активні добавки (БАД) допускаються в разі інформування Користувачів про те, що БАД не є лікарським засобом;
 • наркотичні, психотропні речовини, а також інгредієнти, що використовуються для їх приготування;
 • еротичні, порнографічні матеріали і предмети інтимного призначення;
 • вогнепальну, холодну, травматичну зброю, а також боєприпаси і комплектуючі до них;
 • готові дипломні роботи, курсові, магістерські роботи, конспекти лекцій;
 • реклама фінансових послуг без вказівки ліцензії;
 • браконьєрські знаряддя та обладнання (електровудки, сітки, пастки тощо), а також надання послуг з їх виготовлення;
 • інформаційні Бази даних - митні, державні, бази даних телефонів або будь-які інші, що містять персональні дані;
 • спеціальні засоби активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами;
 • спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації;
 • послуга відмотування/намотування пробігу автомобіля, а також приладів;
 • продаж будь-яких інших заборонених законодавством товарів, робіт, послуг.

4.9 Користувач погоджується і приймає на себе повну відповідальність за відповідність розміщуваної їм інформації вимогам чинного законодавства, в тому числі Користувач несе повну відповідальність за (але не виключно):

 • недотримання авторських прав третіх осіб, в т. ч. за використання фотографій третіх осіб;
 • несанкціоноване використання назв компаній;
 • несанкціоноване використання логотипів третіх осіб;
 • несанкціоноване використання знаків, в т. ч. торговельних марок третіх осіб.

4.10 У разі надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних з інформацією, розміщеною Користувачем на Сайті, Користувач зобов'язаний самостійно і за свій рахунок врегулювати такі претензії.

4.11 Оголошення публікуються на Сайті в момент розміщення, а перевіряються через деякий час після розміщення. Якщо зміст оголошень порушує Правила розміщення оголошень, то воно видаляється Адміністрацією. За повторювані порушення Правил розміщення оголошень або за неодноразове порушення правил, а також за завідомо неправдиву інформацію в розміщеному Користувачем оголошенні Обліковий запис Користувача може бути видалений Адміністрацією.

4.12 Адміністрація має право:

 • переносити оголошення в інші рубрики сайту в разі виявлення більш відповідної рубрики для їх розміщення;
 • переносити оголошення на інші сайти;
 • редагувати або видаляти публікації Користувача на Сайті, якщо вони порушують умови цієї Угоди, завдають шкоди Адміністрації або третім особам, а також на свій власний розсуд без вказівки причини;
 • розміщувати публікації Користувача, що знаходяться у відкритому доступі, на сайтах партнерах;
 • на першу вимогу відповідного уповноваженого (правоохоронного) органу, але відповідно до чинного законодавства, надавати такому державному органу наявну інформацію про Користувача, включаючи персональні дані.

5. Обмеження відповідальності

5.1 Адміністрація не несе відповідальності:

 • за неполадки в роботі Сайту, викликані перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення, за збої, що виникають в телекомунікаційних або енергетичних мережах, за збої, викликані діями шкідливих програм або третіх осіб;
 • за зміст, достовірність і законність інформації, опублікованої Користувачем на Сайті;
 • за втрачену вигоду або шкоду/збиток, заподіяний Користувачеві, за будь-які інші збитки, які можуть виникнути при використанні Сайту та інформації, розміщеної на ньому;
 • за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Сайту та/або будь-якої збереженої на них інформації про користувачів, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т. д., які можуть бути передані на Сайт або через Сайт третіми особами;
 • за якість, безпеку, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість Користувача продати або придбати товар/послугу.

5.2 Адміністрація не бере участі в угодах між Користувачами, тому не несе ніякої відповідальності за цими угодами.

5.3 Користувач погоджується вирішувати всі суперечки з іншим Користувачем самостійно і пред'являти претензії іншому Користувачеві безпосередньо без залучення до таких спорів Адміністрації.

5.4 У разі, якщо користувач вважає, що його права порушені іншим Користувачем, він може подати про це скаргу Адміністрації.

5.5 Адміністрація має право не робити будь-яких дій по скарзі Користувача.

5.6 Адміністрація не несе відповідальності за тимчасові збої в доступі до Сайту через обставини, що не залежать від Адміністрації.

5.7 Адміністрація не несе відповідальності за несправності в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

5.8 Адміністрація не несе відповідальності за прямі та/або непрямі збитки, включаючи втрачену вигоду, які може понести Користувач в ході користування Сайту, в тому числі внаслідок неналежного виконання своїх зобов'язань іншими користувачами Сайту.

5.9 Адміністрація не несе відповідальності за збереження інформації з аккаунта, можливість використання сервісів Сайту, збереження і можливість використання коштів на особистому рахунку Користувача, в разі блокування/заборони використання сторонніх сервісів, за допомогою яких Користувач здійснює реєстрацію та/або вхід на Сайт, що знаходяться поза контролем Адміністрації.

6. Обробка персональних даних

6.1 Реєструючись на Сайті, Користувач погоджується з тим, що зазначені ним персональні дані є загальнодоступними, а також Користувач дає згоду на збір, обробку, зберігання і використання його персональних даних Адміністрацією. Також Користувач дає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам, в тому числі на передачу персональних даних за кордон.

6.2 Обробка персональних даних включає в себе будь-які дії або сукупність дій, пов'язаних із збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням, розповсюдженням, передачею, видаленням персональних даних Користувача з метою забезпечення роботи сервісів Сайту.

6.3 Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

6.4 Обробка Адміністрацією персональних даних Користувача здійснюється з метою забезпечення функціонування Сайту і надання Користувачеві персоналізованих сервісів Сайту. Адміністрація не несе відповідальності за використання персональних даних Користувача іншими особами.

7. Оплата платних послуг (На цей момент компанія надає послуги Безкоштовно)

7.1 Адміністрація на власний розсуд має право самостійно встановлювати Перелік Платних послуг Сайту. Для користування Платними послугами Користувачеві необхідно акцептувати з Адміністрацією Договір оферту про надання послуг.

7.2 Підписанням договору, вказаного в п. 7.1., Користувач підтверджує згоду на отримання Платних послуг від Адміністрації сайту. Оплата послуг є автоматичним свідченням акцепту Договору оферти про надання послуг і позбавляє Користувача права посилатися на непідписання/не акцептування, нерозуміння і т.і. умов Договору оферти про надання послуг.

7.3 Всі умови надання Платних послуг регулюються Договором, зазначеним вп.7.1. цієї Угоди. У випадку протиріч щодо платних послуг між цією Угодою та Договором, перевагу має Договір. У випадку протиріч щодо загальних умов користування Сайтом, перевагу має дана Угода.

8. Причини видалення оголошень

8.1 Адміністрація має право видалити Оголошення Користувача без згоди Користувача з наступних причин:

 • у Користувача вже є на Сайті активне аналогічне та/або схоже з тексту та/або по суті оголошення з рекламою цього товару/послуги;
 • інформація в оголошенні не відповідає дійсності, суперечить цій Угоді та/або законодавству;
 • заголовок оголошення не містить інформацію про пропонований/затребуваний товар/послугу;
 • фотографія містить будь-яку контактну інформацію (номер телефону, посилання на сайт), має погану якість або не має очевидного смислового зв'язку з текстом оголошення;
 • оголошення подано в розділ, який не відповідає змісту оголошення;
 • скарга іншого Користувача про порушення його прав, законних інтересів та/або запит уповноваженого органу державної влади.

9. Обов'язки сторін

9.1 Користувач зобов'язується:

 • не вчиняти будь-яких дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;
 • не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Сайт без письмового дозволу Адміністрації;
 • не змінювати будь-яким чином, не відтворювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попередньої письмової згоди Адміністрації;
 • не перешкоджати і не намагатися перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт;
 • не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, крім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача.

9.2 Користувачеві забороняється:

 • обговорення дій Адміністрації іншим чином, окрім як за допомогою електронного листування з Адміністрацією;
 • використання імен Користувачів, схожих на імена інших Користувачів, з метою видати за них себе і писати повідомлення від їх імені.

9.3 Адміністрація зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісів Сайту і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.

9.4 Адміністрація має право:

 • встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту;
 • змінювати або припиняти роботу сервісів Сайту повністю або частково з повідомленням про це Користувача або без нього;
 • обмежувати кількість активних оголошень Користувача на Сайті, а також дії Користувача на Сайту;
 • заборонити Користувачеві доступ на Сайт;
 • у будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, з автоматичним видаленням всіх розміщених оголошень Користувача;
 • видаляти або переміщати будь-яке розміщене на Сайті оголошення за порушення цієї Угоди;
 • передати Сайт з усіма його сервісами і змістом, включаючи особисту інформацію Користувачів, своєму правонаступнику та/або іншій особі за договорами або з інших підстав;
 • в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, і запитувати в зв'язку з цим підтверджуючі документи.

10. Термін дії угоди та припинення надання послуг сайту

10.1 Ця Угода набуває чинності з моменту прийняття Користувачем умов цієї Угоди і діє безстроково.

10.2 Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Адміністрації і пояснення причин.

10.3 У разі незгоди Користувача з будь-якими змінами цієї Угоди або інших умов користування Сайтом, Зареєстрований Користувач зобов'язаний негайно припинити будь-яке використання Сайту шляхом видалення свого облікового запису; незареєстрований Користувач зобов'язаний покинути Сайт.

10.4 Продовження використання Сайту є автоматичним підтвердженням згоди користувача з внесеними Адміністрацією змінами.

10.5 Розірвання Угоди з ініціативи Адміністрації може статися у випадках:

 • порушення умов цієї Угоди;
 • вчинення будь-яких дій, що суперечить політиці сайту.

11. Прикінцеві положення

11.1 Угода або будь-яка його частина може бути змінена Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди вступає в дію з моменту її розміщення на Сайті. Чинна версія Угоди завжди доступна за адресою https://rentzila.com.ua/.

11.2 Повідомлення для Адміністрації відправляються через функцію-посилання “Питання Адміністрації сайту“, розташовану внизу на всіх сторінках сайту.

11.3 У разі виникнення суперечок/розбіжностей між сторонами, вони будуть вирішуватися шляхом переговорів. У разі неможливості врегулювати спір шляхом переговорів, спір підлягає врегулюванню в порядку, передбаченому чинним законодавством.

11.4 У випадках, непередбачених цією Угодою, сторони керуються чинним законодавством.